خدمات گروه مشاوران مالی

مشاور مالی,ثبت دفاتر,گزارش فصلی,امور دارایی,امور مالی,بیمه,حسابداری,مدیریت مالی,مالیات ,تخفیف مالیات,بخشودگی جرایم مالیاتی,اظهار نامه فصلی,اظهار نامه ارزش افزوده,اظهار نامه عملکرد,تحریر دفاتر قانونی,خدمات مالی,مالیات ارزش افزوده,امور مالیاتی,هیئت های مالیاتی

گروه مشاوران مالی با خدمات حسابداری دفاتر نویسی گزارشات فصلی]بخشودگی جرایم مالیاتی

خدمات حسابداری مالی            رایان حساب                  

                                                                           دریافت حداکثر معافیت و  بخشش جرائم مالیاتی عملکرد و حقوق و تکلیفی و حق تمبر

                                                                                  دریافت حداکثر معافیت و  بخشش جرائم مالیات و عوارض ارزش افزوده

تنظیم اسناد حسابداری و ثبت آن در نرم افزار های مالی

تحریر دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه و کل و همچنین دفاتر درآمد و هزینه

تنظیم لیست های صورت معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹

تنظیم لیست های مالیات حقوق پرسنل شرکتها

تهیه و تنظیم صورتهای مالی

تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد و ارسال آن در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور

اعزام حسابدار و نصب نرم افزار حسابداری – پاره وقت و تمام وقت


گروه ایران تیوا

تنظیم گزارشات مالی و مدیریتی

تهيه گزارشات مالي و ترازنامه

تهيه گزارشات خريد و فروش فصلي و ماليات بر ارزش افزوده

ثبت دفاتر قانوني شامل دفتر روزنامه و دفتر كل

انجام امور مربوط به حقوق و دستمزد كاركنان

تهيه گزارشات بيمه تامين اجتماعي و ماليات

گزارش های مالیات بر حقوق و عملکرد

طراحی ئ تهیه کدینگ مالی

تجزیه و تحلیل و ارائه خلاصه اطلاعات مالی

بستن حسابها در اخر سال