صفحه اصلی

مشاور مالی

گروه مشاوران مالی با خدمات حسابداری دفاتر نویسی گزارشات فصلی

خدمات حسابداری مالی

تنظیم اسناد حسابداری و ثبت آن در نرم افزار های مالی

تحریر دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه و کل و همچنین دفاتر درآمد و هزینه

تنظیم لیست های صورت معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹

تنظیم لیست های مالیات حقوق پرسنل شرکتها

تهیه و تنظیم صورتهای مالی

تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد و ارسال آن در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور

اعزام حسابدار و نصب نرم افزار حسابداری – پاره وقت و تمام وقت


خدمات مالیاتی

انجام امور مالیاتی مربوط به شرکتها ( اشخاص حقوقی)  و مشاغل ( اشخاص حقیقی )

تشکیل پرونده  و دریافت کد اقتصادی

تتنظیم صورت معاملات فصلی

تتنظیم اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده

تنظیم اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی

شرکت در جلسات رسیدگی مالیاتی

دریافت گزارش مالیاتی از حوزه و ممیز مالیاتی

ثبت اعتراض مالیاتی

-      تهیه و تنظیم لایحه مالیاتی جهت شرکت در هیئت های مالیاتی اعم از

گروه ایران تیوا

تنظیم گزارشات مالی و مدیریتی

تهيه گزارشات مالي و ترازنامه

تهيه گزارشات خريد و فروش فصلي و ماليات بر ارزش افزوده

ثبت دفاتر قانوني شامل دفتر روزنامه و دفتر كل

انجام امور مربوط به حقوق و دستمزد كاركنان

تهيه گزارشات بيمه تامين اجتماعي و ماليات

گزارش های مالیات بر حقوق و عملکرد

طراحی ئ تهیه کدینگ مالی

تجزیه و تحلیل و ارائه خلاصه اطلاعات مالی

بستن حسابها در اخر سال

خرید آنلاین گامی پیشرو