نحوه ی مشاهده برنامه های آپدیت شده اخیر ویندوز 10

نحوه ی مشاهده برنامه های آپدیت شده اخیر ویندوز 10 در تنظیمات پیش فرض , ویندوز 10 برنامه های پیش فرض را همانند برنامه های نصب شده از طریق Store به روز رسانی می کند . ویندوز 10 به طور اتوماتیک برنامه از قبل نصب شده و همچنین برنامه های Store را آپدیت و به روز نگه می دارد تا بهترین تجربه را برای کاربران به ارمغان بیاورد . بیشتر این برنامه های پیش فرض و خیلی از برنامه های Store اغلب اوقات آپدیت هایی را دریافت می کنند ( به طور مثال بعضی از برنامه ها به روز رسانی های هفتگی دریافت می کنند ) مایکروسافت و توسعه دهندگان

نحوه ی مشاهده برنامه های آپدیت شده اخیر ویندوز 10 در تنظیمات پیش فرض , ویندوز 10 برنامه های پیش فرض را همانند برنامه های نصب شده از طریق Store به روز رسانی می کند . ویندوز 10 به طور اتوماتیک برنامه از قبل نصب شده و همچنین برنامه های Store را آپدیت و به روز نگه می دارد تا بهترین تجربه را برای کاربران به ارمغان بیاورد . بیشتر این برنامه های پیش فرض و خیلی از برنامه های Store اغلب اوقات آپدیت هایی را دریافت می کنند ( به طور مثال بعضی از برنامه ها به روز رسانی های هفتگی دریافت می کنند ) مایکروسافت و توسعه دهندگان

نحوه ی مشاهده برنامه های آپدیت شده اخیر ویندوز 10\

در تنظیمات پیش فرض , ویندوز 10 برنامه های پیش فرض را همانند برنامه های نصب شده از طریق Store به روز رسانی می کند . ویندوز 10 به طور اتوماتیک برنامه از قبل نصب شده و همچنین برنامه های Store را آپدیت و به روز نگه می دارد تا بهترین تجربه را برای کاربران به ارمغان بیاورد . بیشتر این برنامه های پیش فرض و خیلی از برنامه های Store اغلب اوقات آپدیت هایی را دریافت می کنند ( به طور مثال بعضی از برنامه ها به روز رسانی های هفتگی دریافت می کنند ) مایکروسافت و توسعه دهندگان…

دیدگاه خود را بیان کنید