تقويت سيستم برای اجرای بهتر بازی!

اگر بعضی از گیم‌ها روی کامپیوترتان اجرا نمی‌شود و تصمیم به تعویض قطعات گرفته‌اید، اندکی صبر کنید. شاید نرم‌افزار Game Booster بتواند گره از کارتان بگشاید.

اگر بعضی از گیم‌ها روی کامپیوترتان اجرا نمی‌شود و تصمیم به تعویض قطعات گرفته‌اید، اندکی صبر کنید. شاید نرم‌افزار Game Booster بتواند گره از کارتان بگشاید.

با اجرای این نرم‌افزار و کلیک روی دکمه Start برنامه تمام منابع مورد نیاز گیم را آزاد ساخته و بر شتاب سیستم مي‌افزايد تا توانایی اجرای گیم را داشته باشد.

البته با اين نرم‌افزار نيز تمام بازی‌ها به طور صددرصد قابل اجرا نمی‌شوند، بلکه کار اصلی اين برنامه اجرای بهتر گیم‌هایی است که قبل از آن کند اجرا می‌شدند.

در نمودار برنامه، کارایی سیستم قبل و بعد از اجرای نرم‌افزار مقایسه و مشخص می‌شود.

دیدگاه خود را بیان کنید