تماس با ما

مشاور مالیاتی,مشاور مالی,حسابدار,خدمات حسابداری,گزارش فصلی,ثبت دفاتر,اظهار نامه فصلی,معافیت مالیاتی,اظهار نامه ارزش افزوده,خدمات بیمه شرکتها,تنظیم لیست های صورت معاملات فصلی,مالیات حقوق پرسنل,اظهارنامه عملکرد

خدمات حسابداری مالی تنظیم اسناد حسابداری و ثبت آن در نرم افزار های مالی تحریر دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه و کل و همچنین دفاتر درآمد و هزینه

خدمات حسابداری مالی

تنظیم اسناد حسابداری و ثبت آن در نرم افزار های مالی

تحریر دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه و کل و همچنین دفاتر درآمد و هزینه

تنظیم لیست های صورت معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹

تنظیم لیست های مالیات حقوق پرسنل شرکتها

تهیه و تنظیم صورتهای مالی

تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد و ارسال آن در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور

اعزام حسابدار و نصب نرم افزار حسابداری – پاره وقت و تمام وقت

       موبایل:      09355157599                                         info@irantiva.com

  1. تلفن: 02177248731
  2.      02177248542
  3.      02177207712

       فکس: 02177248413