درباره ما

مشاور مالی,حسابداری,خدمات مالی,گزارش فصلی,ثبت دفاتر,مالیات سالانه

خدمات حسابداری مالی تنظیم اسناد حسابداری و ثبت آن در نرم افزار های مالی تحریر دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه و کل و همچنین دفاتر درآمد و هزینه

خدمات حسابداری مالی

تنظیم اسناد حسابداری و ثبت آن در نرم افزار های مالی

تحریر دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه و کل و همچنین دفاتر درآمد و هزینه

شرکت خدمات حسابداری و مشاوره مالی مالیاتی

   مدیرعامل : فاطمه زهرا اربابی

  • عضو اجمن حسابداران خبره ایران
  • عضو انجمن مهندسی مالی ایران
  • عضو انجمن حسابداری مدیریت ایران

  کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه الزهرا تهران

  نفر اول مقطع کارشناسی از دانشکده المهدی اصفهان

  نفر اول مقطع کاردانی از دانشکده فدک کاشان

خدمات مالیاتی

انجام امور مالیاتی مربوط به شرکتها ( اشخاص حقوقی)  و مشاغل ( اشخاص حقیقی )

تشکیل پرونده  و دریافت کد اقتصادی

تتنظیم صورت معاملات فصلی

تتنظیم اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده

تنظیم اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی

شرکت در جلسات رسیدگی مالیاتی

دریافت گزارش مالیاتی از حوزه و ممیز مالیاتی

ثبت اعتراض مالیاتی

-      تهیه و تنظیم لایحه مالیاتی جهت شرکت در هیئت های مالیاتی اعم از

هیئت بدوی

 هیئت تجدید نظر

شورای عالی مالیاتی

 هیئت 251 مکرر

هیئت 216

و دیوان عدالت اداری کشور

-      تقسیط بدهی های مالیاتی

دریافت حداکثر معافیت و  بخشش جرائم مالیاتی عملکرد و حقوق و تکلیفی و حق تمبر

دریافت حداکثر معافیت و  بخشش جرائم مالیات و عوارض ارزش افزوده

 

خدمات بیمه ای

تنظیم و ارسال لیست بیمه سازمان تامین اجتماعی

اخذ ردیف پیمان قرارداد

تنظیم لایحه بیمه جهت شرکت در هیئت ها

شرکت در هیئت های بیمه اعم از هیئت های بدوی و تجدید نظر

 

مشاوره مالی و مالیاتی و بیمه ای

 ارائه مشاوره مالی و مالیاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی

مشاوره مالیاتی به شرکتهای تازه تأسیس

مشاوره مالیاتی جهت جلوگیری از جرائم مالیاتی

مشاوره در مورد انجام امور مالیات تکلیفی

ارائه راهکارهای مالیاتی جهت بهره مندی از معافیتهای مالیاتی

انواع مشاوره مالی جهت بهبود و پیشرفت منابع مالی شرکت

خدمات ثبتی اداره ثبت شرکتها

تنظیم صورتجلسات مربوط به شرکت های سهامی خاص و مسئولیت محدود

تاسیس شرکت های سهامی خاص و مسئولیت محدود

مشاوره در مورد تاسیس شرکت و تغییرات

تماس باما


دیدگاه خود را بیان کنید