قوانین پنجگانه

موفقیت,اصول موفقیت,تکنیکهای موفقیت

رموز موفقیت در کسب و کار و تمام مراحل کاریدر این بخش توصیه جدید و عالی برای موفقیت در مراحل کاری و کسب و کار را آورده ایم تا بتوانید با الهام گرفتن از آن ها به یک کارآفرین موفق تبدیل شوید .آنتونی رابینز:

رموز موفقیت در کسب و کار و تمام مراحل کاری

در این بخش توصیه جدید و عالی برای موفقیت در مراحل کاری و کسب و کار را آورده ایم تا بتوانید با الهام گرفتن از آن ها به یک کارآفرین موفق تبدیل شوید .

آنتونی رابینز:"اگر داشتن فکر و اندیشه مثبت به تنهایی کارساز بود، باید همه در کودکی اسب های کوچک داشته و اکنون نیز زندگی رویایی داشته باشیم؛ هر موفقیت بزرگ با عمل به دست می آید " .

قانون بخشش

قانون رهایی ازرنجش

رعایت رژیم فکری

قانون باورهادیدگاه خود را بیان کنید