قانون بخشش

قانون جذب,تکنیک موفقیت,قانون بخشش

قانون بخشش یا خلأ چنین است: اگر در زندگی‌مان طالب موهبتی عظیم هستیم بی‌درنگ خلأ بیآفرینیم تا بتوانیم موهبت دلخواهمان را دریافت کنیم. به عبارت دیگر خود را از شر آنچه نمی‌خواهیم خلاص کنیم. وقتی که می‌خواهیم چیز زیبایی به زندگی‌مان وارد شود باید برای آن جا باز کنیم. اگر بخواهیم نفس بکشیم اوًل باید بازدم و نفس را بیرون داده باشیم.

قانون بخشش یا خلأ، یکی بده صد تا بگیر

قانون بخشش یا خلا می گوید خلأ بیآفرینیم تا بتوانیم موهبت دلخواهمان را دریافت کنیم.

 قانون بخشش یا خلأ چنین است: اگر در زندگی‌مان طالب موهبتی عظیم هستیم بی‌درنگ خلأ بیآفرینیم تا بتوانیم موهبت دلخواهمان را دریافت کنیم. به عبارت دیگر خود را از شر آنچه نمی‌خواهیم خلاص کنیم.
وقتی که می‌خواهیم چیز زیبایی به زندگی‌مان وارد شود باید برای آن جا باز کنیم. اگر بخواهیم نفس بکشیم اوًل باید بازدم و نفس را بیرون داده باشیم.

کائنات می‌خواهد به ما نعمت بدهد ولی دستمان پر است و نمی‌تواند چیز دیگری را دریافت کند.  دو عدد هندوانه دستمان است و دیگر نمی‌توانیم هندوانه دیگری بگیریم.

 اگر در خانه یا محل کارمان لوازمی داریم که دیگر از آنها استفاده نمی‌کنیم، اگر میان دوستان و آشنایان افرادی را می‌یابیم که دیگر معاشرت با آنها را برای خود مناسب نمی‌یابیم، همه‌ی چیزها و روابط مرئی و نامرئی غیرلازم را از زندگی‌مان بیرون برانیم و ایمان داشته باشیم که همه‌ی آنچه را به‌راستی می‌خواهیم و آرزومندیم، به‌دست خواهیم آورد. معمولاً تا خودمان را از شرّ  آنچه نمی‌خواهیم خلاص نکنیم نمی‌توانیم دریابیم که به‌راستی چه‌چیز را می‌خواهیم.

عفو‌ و بخشش یعنی رها‌کردن آرمان‌ها و اندیشه‌ها و اوضاع و شرایط کهنه، به‌منظور جا بازکردن برای اندیشه‌ها و آرمان‌های تازه توانگری و چیزهای بهتر، به این ترتیب شرایط ما روز‌به‌روز بهتر می‌شود. همواره خواستار چیزی بهتر هستیم. این لازمه‌ی پیشرفت است. همان‌گونه که لباس بچّه‌ها برایشان کوچک می‌شود، ما نیز هنگامی که افق‌های زندگی‌مان را می‌گسترانیم، می‌بینیم که آرمان‌های پیشین برای‌مان کوچک شده‌اند.

بخشش یعنی رها کردن احساس بد و جایگزین کردن آن با احساس خوب

موارد تکمیلی، به مرور با توجه به تقسیم بندی زیر در این نوشته تکمیل می گردد. 

بخشش چیست؟ 

بخشش، ذخیره سازی انرژی مازاد شماست .

در بانک خیرخواهی پس اندازکنید.

 

چرا بخشش؟ 

بخشش در بهره ای از کلام وحی

بخشش را چگونه انجام دهیم؟

خلاء مورد نیاز برای سلامتی ایجاد کنید. 

 

 


دیدگاه خود را بیان کنید