قانون رهایی ازرنجش

قانون جذب,مثبت اندیشی,رهایی از رنجش

قانون رهایی یعنی آنکه شما یک چیز را به خداوند و کائنات بسپارید تا به بهترین شکل ممکن و در بهترین زمان وارد زندگی شما بشود. از قانون رهایی می توان در کاهش وابستگی های خود به خواسته ها و همچنین داشته ها استفاده کرد اما به یاد داشته باشید که این قانون را به شکل صحیح آن می بایست استفاده نمایید.

قانون رهایی یعنی برای رسیدن به خواسته، آن را به خداوند و کائنات بسپرید

قانون رهایی یعنی آنکه شما یک چیز را به خداوند و کائنات بسپارید تا به بهترین شکل ممکن و در بهترین زمان وارد زندگی شما بشود.

از قانون رهایی می توان در کاهش وابستگی های خود به خواسته ها و همچنین داشته ها استفاده کرد اما به یاد داشته باشید که این قانون را به شکل صحیح آن می بایست استفاده نمایید.

استفاده درست از این قانون به منزله آن است که بسیاری از افراد هر زمان که نام قانون رهایی را می شنوند فکر می کنند که دیگر می بایست خواسته خود را فراموش کنند و آن را از یاد ببرند اما این اشتباه است و اشخاصی که خواسته خود را فراموش می کنند دو حالت برای آنها وجود دارد!

یا اینکه آن خواسته برای آنها آنقدر اهمیت نداشته که بتواند ذهن آنها را به خود درگیر نماید یا اشتیاق و شور و شوق برای رسیدن به آن در شما به وجود بیاورد و این یعنی آنکه شما از همان اول هم در مسیری اشتباهی گام برداشته بودید.

اما حالت دوم این است که شما آنقدر نسبت به هدف و خواسته خود مصمم نبوده اید و اعتماد به نفس رسیدن به آن را در خود به وجود نیاورده اید و چون این موارد در شما وجود نداشته خواسته را خیلی بزرگ برای خود متجسم می شده اید و در نهایت شما خواسته ی خود را به فراموشی می سپارید و دیگر برای شما اهمیتی نخواهد داشت.

اما قبل از انکه به طور کامل مبحث رهایی را توضیح بدهم می خواهم شرایط رسیدن به خواسته را به شما متذکر شوم.

اشتیاق و علاقه

مهمترین عاملی که باعث می شود شما به خواسته خود برسید اشتیاق و علاقه نیز می باشد که باعث می شود شما دائما در مسیر رسیدن به هدف خود پرنشاط باشید و هرگز نایستید و رو به جلو حرکت کنید.

توجه داشته باشید که باید حتما در مورد چیزی که علاقه دارید هدف گذاری کنید در غیر اینصورت هرگز به خواسته خود نمی رسید یا اگر برسید با رنجش و زجر فراوان خواهد بود. اما اشتیاق و علاقه باعث می شود که حتی مواردی و چالش هایی که به ظاهر رنج می آفریند برای شما یک فرصت ارزیابی خود و چالشی برای رشد و پیشرفت شما باشد.

اشتیاق و علاقه نیز باعث می شود که شما در مسیر رسیدن به هدف هرگز خسته نشوید و همچنین باعث خواهد شد که به صورت خودجوش و نه آنکه عاملی شما را وادار به حرکت کردن بکند در مسیر هدف دائما در حرکت باشید و همیشه به دنبال کسب علم و تجربه در راه هدف خود باشید.


دیدگاه خود را بیان کنید