ضمیرناخودآگاه http://irantiva.com fa ضمیرناخودآگاه http://irantiva.com/fa/index.asp?p=NEWSVIEW&id=11 👈🏻 💎 استفاده از ضمیر ناخودآگاه در ابعاد گوناگون وقتی به این درک برسید که بیشتر از طریق افکارتان است که می توانید به خواسته‌های خود برسید تا عملی که انجام می‌دهید، قادر خواهید بود بدون شک با کمترین تلاش به خواسته‌ها و آرزوهای خود برسید؛ و هنگامی که درگیری و کشمکش وجود نداشته باشد شادی و سرگرمی بیشتری را خواهید داشت. شما در هر لحظه در حال ارسال افکار هستید و داشتن افکار مثبت که احساس خوبی به شما می‌دهند برای رسیدن به ثروت به شدت کمک‌تان می‌کند.

]]>