تغییر ‌ http://irantiva.com fa تغییر ‌ http://irantiva.com/fa/index.asp?p=NEWSVIEW&id=17 تغییر ‌
 ‌‌
تا زمانی که برای خوب زندگی نکردنتان به دلیلی خارج از خود می‌گردید، هیچ تغییر مثبتی در زندگی‌تان رخ نخواهد داد. ‌
 ‌
 اگر روی صندلی قربانی نشسته‌اید و علل بدبختی‌تان را شوهر نادان، رئیس بداخلاق، عوامل بد ژنتیکی و وسواسی شدید می‌دانید و مسئولیتهای خود را به گردن دیگران می‌اندازید، شما در وضعیتی هستید که از آن رهایی نخواهید داشت و به بن بست رسیده‌اید. مگر اینکه صندلی خود را عوض کرده روی صندلی مسئول بنشینید. ‌
 ‌
شما و فقط شما مسئول اوضاع تعیین کننده‌ی زندگی‌تان هستید و تنها شما توان تغییر آن را دارید. حتی اگر تحت فشار دیگران و موانع خارج از خود هستید باز هم حق استفاده از انتخاب‌های مختلف را دارید و می‌توانید فرصت پیدا کردن راههای متفاوت برای مواجهه با آن موانع را به خود بدهید. ‌
 ‌

]]>